Vlechtheggen als veekering?

heggen15.jpg Om een vlechtheg als Veekering te gaan gebruiken dient men zich te realiseren dat een nieuw aangeplante heg, en ook een nog te restaureren heg, enige jaren nodig zal hebben om een veekerende functie op zich te nemen.

Ook zal de heg een, ten opzichte van zijn toekomstige functie, bepaalde vorm moeten hebben aangenomen, het vee wat men wil gaan keren bepaald de uiteindelijke vorm van de kerende heg. Runderen vereisen een andere vorm heg als bv. schapen, maar ook een bepaald veeras binnen de soort zal een, op dit type vee, afgestelde vorm heg geven.

Als voorbeeld: Schotse Hooglanders werden in het toenmalige Highlands (en soms nog) óf op eilanden gehouden óf binnen hoge brede muren. Als men deze dieren binnen een heg zal willen houden dient men een brede hoge heg te creëren waardoor de gehoornde koeien of stieren niet met hun hoorns bij het midden van de heg kan komen. Al met al zal er voor iedere situatie weer opnieuw bekeken moeten worden of en hoe én op welke termijn de veekerendheid bereikt kan worden. Tot de tijd dat uw heg als veekering kan functioneren, dient u voor andere afrastering en bescherming van uw heg te zorgen, bv. door middel van prikkel- of schrikdraad.

Home
Vlechtheggen wat zijn dat?
Gelegde Heggen en Houtwallen?
Ingevlochten Heggen?
Getuinde Heggen?
Vlechtheggen als veekering?
Heggenvlechten in de praktijk
Andere activiteiten JGL
Contact en links